วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553

เพลงอนุบาล ชุด กายบริหาร

เพลงอนุบาล  ชุด  กายบริหาร

ทำมือ

ตบมือกัน

ตาดูหูฟัง

เมื่อพบกัน

ข้ามถนน

แปรงฟัน

ฝึกกายบริหาร

ความพร้อมเพรียง

อาบน้ำ

ล้างมือ

นั่งรถไฟ

กล่อมน้อง

มาโรงเรียน

ว่าว

เลขบวกลบ

โดเรมี

นั่งชิงช้ากินผักกัน

พี่น้องกัน

ใครเอ่ย

2 ความคิดเห็น: