วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553

เพลงอนุบาล ชุด กายบริหาร

เพลงอนุบาล  ชุด  กายบริหาร

ทำมือ

ตบมือกัน

ตาดูหูฟัง

เมื่อพบกัน

ข้ามถนน

แปรงฟัน

ฝึกกายบริหาร

ความพร้อมเพรียง

อาบน้ำ

ล้างมือ

นั่งรถไฟ

กล่อมน้อง

มาโรงเรียน

ว่าว

เลขบวกลบ

โดเรมี

นั่งชิงช้า



กินผักกัน

พี่น้องกัน

ใครเอ่ย

2 ความคิดเห็น: